”Stora elsvängningar i Sverige, en konsekvens av den gröna vågen”

Svenska elpriser har varierat mycket under april, Los Energy jämför det med en liter mjölk ena veckan kostar 5 kronor och nästa vecka 150 kronor.

Grossistpriset för el i Stockholm hamnade på 27,7 öre/kWh under april månad. Detta är endast 1,3 öre lägre än marspriset och det högsta aprilpriset som sett på fyra år, rapporterar Los. Låga temperaturer och stabila internationella energipriser är huvudskälet till att priserna håller sig uppe.

De stora svängningarna i Sverige tros vara en konsekvens av den gröna vågen: Under loppet av några år har det byggts upp mycket vindkraft i Norden, som ska ha påverkat prisstabiliteten eftersom energileveransen från vindkraften varierar med vädret. Den stora utmaningen ska ligga i att vindenergin än så länge inte kan styras.

På en och samma dag har priset i Stockholm varierat från 1,6 öre/kWh och upp till 28,1 öre/kWh, i takt med varierande vindstyrka och stor variation i elförbrukningen under dygnet.