Forskare vill skydda havsörn från kollision med vindkraft

Forskare på Oregon State University vill försöka hitta ett sätt att förhindra att vithövdade havsörnar kolliderar med turbinblad.

U.S. Department of Energy Wind Technology Office har gett Roberto Albertani på OSU College of Engineering ett bidrag för att utveckla en teknologi som upptäcker och sedan avskräcker vithövdade havsörnar om de kommer i närheten av ett turbinblad.

Tekniken ska även kunna ta reda på om en faktisk kollision har skett.

Systemet kommer att bygga på vibrationssensorer som installeras i roten på varje turbinblad – detta för att bland annat märka om något kolliderar med bladen. En kamera kommer också att installeras i toppen av turbinen för att filma det hela och även detektera ifall en fågel är på väg mot turbinen. Är så fallet, så är det tänkt att ett system, gjort av färgglada människoliknande former, ska börja röra på sig nere på marken, i närheten av turbinen för att skrämma bort fågeln.