Beatrice Teurneau värvas till Svensk Vindenergi

Branschorganisationen Svensk Vindenergi rekryterar Beatrice Teurneau för att arbeta med strategisk analys och samhällskontakter. Hon kommer närmast från ett av medlemsföretagen, vindkraftsprojektören Nordisk Vindkraft.

– Efter att ha arbetat med de olika delarna av utvecklingsprocessen hos en vindkraftsprojektör ser jag fram emot att fokusera på frågor som påverkar hela vindkraftsbranschen på längre sikt, säger Beatrice Teurneau.

På Nordisk Vindkraft har hon arbetat med strategisk kommunikation, verksamhets- och projektutveckling.  Beatrice Teurneau är civilingenjör och har erfarenheter från såväl svenskt som internationellt arbete med vindkraft.

På Svensk Vindenergi kommer Beatrice Teurneau arbeta med tillståndsfrågor, havsbaserad vindkraft, EU- och internationella frågor. Hon börjar sin anställning den 3 maj 2017.