Vattenfall demonterar Utgrundet

Vattenfall har tagit ett beslut att demontera den havsbaserade vindkraftparken Utgrundet, belägen i Kalmarsund mellan Öland och Bergkvara.

Arbetet med tillståndsansökan har startat och nedmonteringen av vindkraftverken kommer att påbörjas under våren 2018.

Parken uppfördes 2000 och förvärvades av Vattenfall 2006. Den är Vattenfalls äldsta vindkraftpark till havs. Totalt finns sju vindkraftverk med en kapacitet på 10,5 megawatt. De ursprungliga turbinerna, som fortfarande fungerar, har idag överskridit sin tänkta livstid och kommer därför att demonteras.