Motvind för Iberdrola

Iberdrola rapporterar om minskad vinst första kvartalet för dess förnybara energidivision, jämfört med 2016.

Anledningen bakom minskningen ska bland annat bero på lägre vind, specifikt i Spanien och i Storbritannien.

Företagets vinst för deras förnybara energidivision omfattar 4 miljarder kronor (434 miljoner euro) för det första kvartalet. Summan står för 23 procent av företagets totala vinster, vilka sjönk med 8,2 procent till 17,8 miljarder kronor (1,86 miljarder euro), rapporterar Windpower Monthly.