Möjlig vindpark i Grönahög

Totalt finns planer på att uppföra 25 tycken turbiner på 240 meter i Grönahög. Vattenfall har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen.

Men detta kommer att förändra landskapsbilden på ett förödande sätt, skriver Anders Uhlin i Ulricehamns Tidning.

Han menar att markägare kommer att tjäna pengar på projektet medan närboende kommer att få sin livsmiljö förstörd. Nu vädjar han till lokala politiker om en kompromiss, antingen får naturen vara orörd eller så ska Vattenfall kompensera närboende.