Sveriges elförsörjning möter stora utmaningar

Ingenjörsvetenskapsakademien IVA, rapporterar om att elförsörjningen i Sverige står inför stora utmaningar, rapporterar Dagens Industri (DI).

- Vi är oroade, Sverige anses sedan länge ha ett av de bästa elsystemen i världen, och det har historiskt varit en konkurrensfördel. Men nu står vårt elsystem inför stora utmaningar som kan få mycket allvarliga konsekvenser om inget görs, säger Karin Byman projektledare för en ny rapport om leveranssäkerheten av elektricitet, till DI.

Hon fortsätter att berätta hur det finns klara risker för att elsystemet på risk kan drabbas av både fler elavbrott och sämre elkvalitet – det gäller alla från enskilda hushåll till elintensiv industri.

Ett av problemen är åldrande nät som är mycket dyra att förnya. Urbaniseringen ökar och kan orsaka en så pass snabb ökning av effektbehovet att det blir elbrist.  

Det är efter 2020 som risken för ökade elavbrott och störningar ökar. Anledningen ska vara att fyra reaktorer ska stängas senast 2020. Det förväntas byggas mer vindkraft men den har inte lika stabila förutsättningar inom effekt och stabil elkvalitet.

 - Kärnkraften har under en lång tid stått för uppemot hälften av elproduktionen men också för viktiga systemtjänster som krävs för att upprätthålla stabiliteten i elsystemet. Kärnkraften börjar nu succesivt fasas ut och omställningen mot en ökande icke-planerbar produktion minskar förutsättningarna för att klara effektförsörjningen, säger Karin Byman.

IVA har nu uppmanat regeringen om att ta upp frågan om leveranssäkerhet..