Svenska Kraftnät rekordinvesterar i stamnätsstation

Strax nordost om Östersund ligger stamnätsstationen Midskog. Den ska förnyas då den har uppnått sin tekniska livslängd. Stationen är en av alla viktiga knutpunkter i det svenska stamnätet och förnyelsen om cirka en kvarts miljard är den största stationsinvesteringen som hittills gjorts, skriver Svenska Kraftnät.

Stamnätet för el omfattar 15 000 kilometer ledningar och 160 stationer. En av dem är Midskog.

Den moderniseras bland annat för möjliggöra anslutning av förnybar elproduktion som planeras i området. Det nya stationsområdet kommer att innehålla Svenska kraftnäts 400 kV- och 220 kV-ställverk och Jämtkraft Elnät AB:s intilliggande regionnätstation kommer att flyttas till det nya stationsområdet.

– Midskog är en av våra största stamnätsstationer sett till antalet fack och investeringen innebär att vi får en ny, modern knutpunkt för stamnätet som håller för framtiden. Det är inte minst viktigt för att vi ska kunna ansluta ny, förnybar elproduktion i området till stamnätet, säger Linda Granfelt, projektledare på Svenska kraftnät.

Den första delen av förnyelseinvesteringen omfattar drygt en kvarts miljard. Byggstart är planerad till maj i år. 2019 tas den färdiga stationen i drift.