Bybor oense om vindkraft

– Det finns en del olika uppfattningar här i byn, säger Botsmarkbon Henry Årebrand till Västerbottens Mellanbygd.

Det var när diskussionerna om en vindkraftpark i närheten av Botsmark först kom på tal 2011, som föreningen Botsmark-Åkullsjöbygdens framtid och utveckling (BÅFU) bildades.

– Vi i BÅFU har generellt varit positiva till projektet, säger Henry Årebrand, som varit sekreterare i föreningen sedan starten, till Västerbottens Mellanbygd.

Ordförande Mats Lindfors ska också vara positivt inställd men betonar att det inte är huvudsaken med föreningen, skriver Västerbottens Mellanbygd.

– BÅFU har egentligen inte tagit ställning. Vi är satta att bevaka bybornas ekonomiska intressen. Om projektet blir av ska vi försöka se till att så mycket pengar som möjligt stannar i bygden, säger ordförande Mats Lindfors till Västerbottens Mellanbygd.

Just nu ska det vara omkring tre personer som är helt emot vindkraften och som har överklagat den. Det största problemet ska vara placeringen nära hus och hur det ska lösas.