Svensk Vindenergi välkomnar en jämn utbyggnadstakt

Regeringen har lämnat över en proposition till riksdagen som behandlar förutsättningarna i det framtida elcertifikatsystemet. Däri finns bland annat förslag om en jämn utbyggnadstakt av 18 terawattimmar ny el till 2030 vilket välkomnas av Svensk Vindenergi.

– Det är glädjande att regeringen har lyssnat på branschen och lägger fram flera förslag som ger bättre förutsättningar för utbyggnaden av förnybar el. Dagens besked är ett viktigt steg på vägen mot ett 100 procent förnybart elsystem, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

Det finns även ett förslag om en jämn utbyggnad mellan 2022 och 2030, samt förslag om förbättringar gällande elcertifikatsystemets funktion. Justering av det stora överskottet av elcertifikat tidigareläggs från 2018. Fortsatta tekniska justeringar ska genomföras vartannat år och underlättas genom att regleras i förordning istället för i lag. En stoppmekanism för målet till 2030 ska beslutas senast under 2020.

– Det är mycket positivt att regeringen snabbare vill reducera det stora överskottet på elcertifikat som har urholkat lönsamheten för producenter av förnybar el. Genom tätare justeringar framöver kan vi undvika att liknande situationer uppstår igen, säger Charlotte Unger Larson.

Men någon mekanism för den sjunkande produktionskostnaderna för vindkraft, efterfrågas fortfarande av Svensk Vindenergi.

– Den positiva kostnadsutvecklingen för vindkraften innebär tyvärr stora lönsamhetsproblem för de som investerade tidigt. Vi hoppas att regeringen återkommer med förslag som även hanterar denna viktiga fråga, säger Charlotte Unger Larson.