Auchrobert nu i drift

Italienska Falck Renewables SpA (BIT:FKR) har nu driftsatt deras vindpark Auchrobert på 36 megawatt i Skottland.

Med parken i drift omfattar företagets vindkraftsportfolio i Skottland och Storbritannien 413 megawatt.

Parken består av 12 turbiner från General Electric.