Vindkraften står sig i Skåne trots motvind

Under 2016 fick Skåne 34 nya vindkraftsverk. Skåne var det tredje länet i landet där installerad effekt från vindkraften ökade mest i landet förra året. Nya verk har framförallt tillkommit i Helsingborg och i Kristianstad. Flest vindkraftverk finns i Kristianstad, tätt följt av Malmö och Eslöv.

Ny landbaserad vindkraft på rätt platser, re-powering och havsbaserad vindkraft kan lösa det skånska el-underskottet, skriver Kommunförbundet Skåne.

– För att klara dessa utmaningar behövs energi från vindkraft. Skånes kommuner har väldigt olika uppfattning om utvecklingen av vindkraften, två grannkommuner kan ha helt olika bedömningsgrunder trots liknande förutsättningar. Dessutom finns det ett ”not in my backyard”-syndrom; vi vill ha fossilfri energi som inte bidrar till klimatförändringarna men inga snurror man ser från egna villan, säger Jakob Economou som är verksamhetsledare för Skånes vindkraftsakademi och projektledare på Energikontoret Skåne.

Under 2016 ökade antalet vindkraftverk med 34 stycken i Skåne trots låga el- och elcertifikatpriser.

– Vi har gott om vind i Skåne och det finns fortfarande lämpliga platser att bygga vindkraft på. Havsbaserad vindkraft och så kallad re-powering där gamla vindkraftverk ersätts med nya effektivare verk har stor potential. Vi behöver uppdatera och öka kunskapen om vindkraft, säger Jakob Economou.

Energikontoret och Skånes vindkraftsakademi arrangerar ett seminarium om vindkraft för att öka kunskapen, den 19 april dit den nationella vindkraftssamordnaren Cecilia Dalman Eek kommer. Syftet är att öka kunskapen kring vindkraften generellt, bland annat om den tekniska utvecklingen, möjligheter med nya ännu mer effektiva vindkraftverk, fysisk planering och tillståndsprocessen.