Tata Power driftsätter vindpark

Tata Power Renewable Energy Ltd (TPREL) har nyligen tagit deras vindpark i Nimbagallu, Andhra Pradesh, i drift.

Projektet omfattar en kapacitet på 100 megawatt.

36 megawatt togs i drift under den första fasen i december 2016. Nu har företaget satt de kvarvarande 64 megawatt i drift.

Företagets förnybara energiportfolio omfattar nu 1 959 megawatt. Varav 907 megawatt är vindkraft, 932 megawatt är solenergi och 120 megawatt är kraftvärme/bioenergi.