Högabjär-Kärsås har invigts

Försäkringsbolaget Skandia äger hälften, resterande äger Vattenfall. De samäger även tre andra vindkraftparker tillsammans; Hjuleberg (granne med Högabjär-Kärsås), Höge Väg i Kristianstad och Juktan i Västerbotten.

Vindpark Högabjär-Kärsås består av 12 turbiner och kommer att producera el motsvarande förbrukningen i 20 000 hem årligen. Vindkraftparken är ytterligare ett steg i Vattenfalls ambition om 100 procent klimatneutral energiproduktion i Sverige 2030, skriver företaget i ett pressmeddelande.

I samband med invigningen kommer delas det första bidraget ut till utveckling av bygden. SLU, Stöd till lokal utveckling, är en årlig utbetalning på 75 000 kronor under hela vindkraftsparkens ”livstid”, cirka 25 år. Stödet går till en ekonomisk förening bestående av representanter från bygden. I år ska pengarna användas i ett projekt att lägga ned fiberkabel i byarna kring vindkraftparken.

Vattenfall har också placerat ut informationsskyltar till de arkeologiska utgrävningar som genomförts i parken under projekteringen.