Förslag till ny standard för bullermätning

Störningar i form av lågfrekventa ljud inomhus, som boende i närheten av vindkraftverk kan känna av, behandlas inte i den nuvarande standarden för mätning av buller från vindkraftverk, IEC 61400-11 (SS-EN 61400-11).

De svischande ljud som kan uppstå vid rotorbladens bakkant tar den inte heller upp, skriver Svensk Elstandard, som föreslår ett arbete med en ny internationell standard, IEC 61400-11-2, för mätning av dessa typer av buller, Wind turbine aero acoustic noise measurement techniques.

Förslaget, kallat 88/625/NP, är ute för kommentering och röstning bland medlemmarna i IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik.