Copenhagen Infrastructure lägger order på Vestas

Copenhagen Infrastructure Partners har valt Vestas som leverantör för ett vindkraftsprojekt i USA.

Avtalet omfattar en kapacitet på 148 megawatt.

Totalt ska Vestas leverera 43 turbiner typ V126 på 3,45 megawatt vardera.

Vindparken Bearkat I ligger i Texas.