Vattenfall vill expandera skotsk vindpark

I nordöstra Skottland ligger vindkraftparken Clashindarroch med 18 vindkraftverk, som invigdes för ett och ett halvt år sedan. Nu vill Vattenfall uppföra ytterligare 16 vindkraftverk invid vindkraftparken i Aberdeenshire.

– Forest Enterprise Scotland (FES) har i många år uttryckt sitt intresse för att vidareutveckla vindkraftsmöjligheterna vid Clashindarroch. Tack vare verkligt goda relationer med FES tror vi att situationen nu är lämplig för att titta närmare på fördelarna med att lägga till ytterligare 16 vindkraftverk till de 18 som redan finns där, säger Andrew Bennett, Vattenfalls projektledare.

Lokalsamhället har möjligheter att ta del av den lokala fond som finns och som tillförs cirka två miljoner kronor årligen under vindkraftparkens livslängd. 16 extra kraftverk skulle både innebära en förstärkning av fonden och en möjlighet för samhället att investera i och äga en del av det nya projektet, skriver Vattenfall.

– Det är väldigt viktigt att vi bevarar de goda relationer till lokalsamhället som vi har byggt upp. Det gör vi genom att tidigt informera lokalbefolkning, organisationer och företag om våra planer, att vara öppna för diskussion och lyssna på deras åsikter om hur vi tillsammans kan utnyttja anläggningen maximalt. Dessutom handlar det om hur samhället kan dra nytta av att ha en vindkraftpark i närheten, säger Andy Bennett.