Vattenfall investerar i förnybar energi

Under de kommande två åren planerar Vattenfall att investera i tillväxt, totalt 28 miljarder kronor, varav huvuddelen satsas på förnybar energiproduktion.

 

Beslutet är i linje med företagets strategi att skapa en hållbar produktionsportfölj och att erbjuda klimatsmarta lösningar med målet att göra företaget och hela kedjan från leverantörer till kunder fossilfria.

– I takt med att elmarknaden fortsätter sin övergång till fossilfri produktion skapas ett mer hållbart energisystem. Detta system befinner sig närmare kunden och kombinerar effektiv storskalig produktion med decentraliserade lösningar. Vi är idag synnerligen väl positionerade för att utveckla Vattenfalls verksamhet i linje med dessa trender, säger Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall.

Vattenfalls nya investeringsplan för 2017-2018 ska spegla ett strategiskt skifte där majoriteten av tillväxtinvesteringarna görs i vindkraft, solkraft och elnät. De totala investeringarna för perioden uppgår till 50 miljarder kronor, varav 28 miljarder kronor avser tillväxtinvesteringar.