Castlelake förvärvar projekt i Kalifornien

Castlelake LP förvärvar en vindpark på 55 megawatt i Kalifornien från Salka LLC.

Affären ska vara Salkas första avyttring av en vindpark.

Projektet Summit wind farm syftar också till att återuppliva vindparken Altamont Pass som består av 569 turbiner.

Driftsstart väntas till 2018.