200 megawatt under utveckling i Mexiko

Enel Green Power Mexico har påbörjat konstruktionen av vindparken Amistad i Coahuila.

Parken ska vid full drift omfatta 200 megawatt.

Investeringen för projektet väntas omfatta 2,6 miljarder kronor (300 miljoner dollar).

När parken väl är klar ska den kunna generera tillräckligt med el för att möta energibehoven hos 450 000 hushåll.