Låga medelvindar för Skellefteå Kraft

För 2016 visar bokslutet att Skellefteå Kraft gjorde ett rörelseresultat på 437 miljoner kronor - 54 miljoner kronor lägre än 2015.

 

Detta ska främst vara kopplat till vindkraften och på grund av låga medelvindar.

Nettoomsättningen uppgick till 3 369 miljoner kronor, jämfört med 3 459 miljoner kronor 2015.

– Hittills har höga produktionsvolymer, effektiviseringsåtgärder och äldre prissäkringar hjälpt till att hålla koncernens ekonomi uppe. Nu börjar det långvarigt låga elpriset att på allvar slå på resultatet. Skellefteå Krafts genomsnittliga elintäkt hamnade cirka 1 öre/kilowattimme lägre än 2015, vilket motsvarar en negativ resultateffekt på cirka 40 miljoner kronor, säger ekonomichef Joachim Nordin i en kommentar.

– År 2016 har vindmässigt varit ett svagt år och Skellefteå Krafts anläggningar har därigenom levererat långt sämre än planerat. Trots att nya vindkraftverk togs i drift i Blaiken blev vindkraftsproduktionen lägre än 2015. Stormen Elvira som drabbade Västerbotten på försommaren tynger Skellefteå Kraft Elnäts resultat med kostnader i storleksordningen 10 miljoner kronor.