Vindpark Peak View invigs

Vindkraftsprojektet Peak View i Dakota har invigts av Black Hills Energy.

Turbinerna kan generera en kapacitet om 60 megawatt - nog för att försörja 28 000 hushåll med el.

Företaget Rapid City (som var med och klippte bandet) har som mål om att nå en energimix med 30 procent från förnybara energikällor.