Dags för kyrkorna att energieffektivisera

Byggnader med kulturhistoriskt värde, som kyrkor, är det inte alltid lätt att energieffektivisera. Sveriges kyrkor ställs inför denna utmaning, där uppvärmning också är en stor energikostnad tillsammans med ventilation och belysning, skriver Energimyndigheten.

 

Pastoraten i Falkenberg, Falköping, Kind, Lysekil, Orust och Uddevalla som gått samman i ett energieffektiviserande nätverk. Utöver att effektivisera energianvändningen finns det många andra positiva delar med ett nätverk.

– Pastoraten vill spara energi men det påverkar andra saker, i en kyrka är det viktigt att ta hänsyn till andra saker som till exempel fukt som kan göra att kulturhistoriska värden kan angripas av mögel. Säger Daniel Hårdfelt, från energikontoret Hållbar utveckling Väst.

– De siktar på att höja sin kompetens men vill också inspirera andra och skapa ringar på vattnet då de anser att det är en viktig fråga att arbeta med, säger Daniel Hårdfelt, koordinator för nätverket.

Nätverkets mål är en gemensam minskning på minst 15 procent av energianvändningen. Nätverket drivs av det regionala energikontoret Hållbar utveckling Väst. De driver andra energieffektiviserande företagsnätverk på uppdrag av Energimyndigheten men detta är första gången de samlar ihop ett med pastorat.