Energianvändningen ökar till 2018

Till 2018 bedöms energianvändningen att öka, skriver Energimyndigheten baserat på en kortsiksprognos. Användningen av ren biodiesel ökar mer än i tidigare prognoser.

Den totala inhemska energianvändningen ökar under prognosperioden men ökningen är något mindre än i föregående prognos. Ökningen till 2018 sker inom alla tre användarsektorer, men av olika anledningar.

För industrisektorn beror ökningen på både en starkare industriproduktion och på investeringar.

För bostads- och servicesektorn leder en snabb ökning av befolkningsmängden till ett ökat energibehov, framför allt för uppvärmning. Att åren 2015 och 2016 var varmare än normalt gör att uppvärmningsbehovet väntas öka under prognosåren 2017 och 2018 som antas bli normalvarma.

I transportsektorn ökar energianvändningen som ett resultat av bland annat befolkningstillväxt och ökad handel, som i sin tur resulterar i ökad nybilsförsäljning samt ökad person- och godstrafik.