Ljus framtid för amerikansk vindkraft

Enligt en ny studie från American Wind Energy Association, ska siffror visa på en möjlig expansion av jobbtillfällen samt vindkraftskapacitet till 2020 med över 40 procent i USA.

Studien ska även ha visat att antalet amerikaner som jobbar inom vindkraftsindustrin kommer att växa från 102 500 till 147 000.

Vindkraftverken kommer att öka från 82 gigawatt 2016, med ytterligare 35 gigawatt till 2020.

Expansionen ska bero delvis på minskade kostnader (två tredjedelar) sedan 2009.