Eon installerar batterilagring i Texas

Eon ska koppla samman batterilagring på totalt 19,8 megawatt till två vindkraftsprojekt i Texas.

Litium-jon batterierna kommer att installeras i slutet av 2017 vid Eons parker Pyron och Indale.

Greensmith Energy levererar mjukvara och service till projektet.