Aquila Capital förvärvar Ykspihlaja

Aquila Capital har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 gällande Ykspihlaja vindpark på 14,4 megawatt.

Ykspihlaja vindpark omfattar fyra vindkraftverk och kommer att byggas i Karleby kommun som ligger cirka 10 mil från Vasa. Det ska vara ett av Finlands mest gynnsamma vindlägen med en medelvind på cirka 7,7 meter i sekunden vid turbinernas navhöjd.

 Anläggningen beräknas att producera cirka 55 gigawattimmar per år efter att den överlämnats till Aquila Capital i början av 2018.