Senvion tecknar avtal för tre projekt

Senvion har tecknat ett avtal för totalt 151 megawatt.

Avtalet är tecknat med kund Banks Renewables och omfattar totalt 47 turbiner.

Kype Muir vindpark ska få 26 nya turbiner, till Middle Muir ska totalt 15 turbiner levereras och på Moor House ska ytterligare sex turbiner installeras.

Samtliga parker planeras tas i drift under 2018.