EDPR avyttrar till China Three Gorges

EDP Renovaveis (EDPR) avyttrar totalt 49 procent från sin vindkraftsportfolio till ett dotterbolag till China Three Gorges.

Köpeskillingen omfattar 2,3 miljarder kronor (242 miljoner euro).

I förvärvet ingick bland annat ett projekt på 422 megawatt i Portugal, utvecklat av ENEOP consortium.