Medvind för Danmark och Tyskland

Nyligen gjorde ett lågtryck att Danmark producerade mer vindkraft än vad danskarna själva förbrukade. I grannlandet Tyskland producerade vindkraften över hälften av tyskarnas strömförbrukning, rapporterar Los Energy.

Energimarknaden löste de stora kraftvolymerna genom att distribuera kraften i riktningar där det förelåg behov av el. Natten till torsdagen, föll elpriset till under noll i några timmar både i Danmark och Tyskland, enligt Los.

En mättad marknad i Danmark och Tyskland ledde till att exporten av el från Norge vändes till import, och på grund av mycket vind i både Danmark och Tyskland pressades priserna ner i hela Norden.