Dystert för Nordex

Nordex ändrar på planerna för 2017, med en sänkt inkomst, efter en revidering av bolagets budget.

För 2016 rapporterades en vinst på 30 miljarder kronor (3,35 miljarder euro).

Delvis ska det minskade inkomstmålet bero på ändringar i några av företagets kärnmarknader.