Miljonsatsning på nya forskningsprogrammet VindEL

Totalt satsar Energimyndigheten 133 miljoner kronor i det nya forskning- och innovationsprogrammet VindEL. Energimyndighetens största samlade satsning på vindkraftsforskning hittills.

 

Programmet ska bidra till att utveckla lösningar som underlättar etableringen av vindkraft i Sverige och samtidigt bidra till utveckling i näringslivet, samt i förlängningen även nya arbetstillfällen och svenska exportintäkter

Forskningen ska bidra till ny kunskap, nya tekniker och lösningar för en ökad och hållbar vindkraftsutbyggnad i Sverige och utomlands. Programmets prioriterade insatsområden är vindkraft i svenska förhållanden, hållbarhet, samt integration i energisystemet.

– Forsknings- och innovationsinsatser inom vindkraftsområdet är viktigt eftersom det finns ett behov att finna effektiva lösningar för etablering i våra specifika svenska förhållanden med till exempel kallt och isigt klimat och mycket skog, säger Sara Bargi, chef för enheten för hållbar el på Energimyndigheten.

Satsningen ska även bidra till att skapa nya arbetstillfällen och stärka svenska exportintäkter då vindkraft byggs ut under liknande förhållanden på andra håll i världen.