Möjlig expansion för vindpark Clashindarroch

Vindkraftsprojektet Clashindarroch är havsbaserat och består av totalt 36,9 megawatt, lokaliserad i regionen Aberdeenshire i Skottland.

Vattenfall söker nu godkännande för att få expandera vindparken med ytterligare 16 turbiner.

Parken har genererat el sedan 2015.