Aktörer efterfrågar nytt stödsystem i Danmark

Danska vindkraftsorganisationen Vindmølleindustrien, Danmarks Vindmølleforening och aktörer inom jordbruk och mat efterfrågar ett nytt stödsystem för landbaserad vindkraft, skriver Wind Power Monthly.

Det nuvarande slutar verka februari 2018.

Ovannämnda aktörer har tillsammans manat den danska regeringen till att ersätta systemet med ett nytt. De ett anbudsbaserat system för att sänka kostnaderna för vindkraften ner, plus ett övergångssystem för projekt som har varit planerade sedan tidigare.