Kinas vindkraft präglas av nätproblem

Kina har länge präglats av en flaskhals då deras elnät inte är tillräckligt utvecklade och har inte utvecklats i samma takt som vindkraften i landet.

 

Detta gör att många parker producerar el som sedan går till spillo då det inte finns nog med nätkapacitet som kan distribuera elen vidare där den behövs.

På grund av detta väljer Kina att sakta ner investeringar i nya vindkraftsprojekt i totalt åtta provinser, några av dem är: Mongolia, Gansu, Ningxia och Xinjiang samt Heilongjiang och Jilin.