Parks Canada stänger ner vindkraftspark

Enligt The Canadian Press ska ett pilotprojekt ha lanserats på ön 2000 av Environment Canada.

Turbinerna sattes i drift 2006 och Parks Canada tog över projektet 2013.

Men trots fungerande vindkraft ska tuffa väderförhållanden ha orsakat för mycket problem för parken – som blixtoväder och sanddyner.

Parken, som omfattar fem turbiner, ska alltså stängas ner och avvecklas.