Gamesa tecknar indiskt avtal

Gamesas indiska dotterbolag har kammat hem ett avtal med Malayala Manorama group.

Avtalet avser en kapacitet på tio megawatt.

Gamesa ska enligt avtalet leverera deras turbin på två megawatt vardera, specialiserade för låga vindlägen.

Driftsättning väntas juni 2017.