Premiär för nya ADSL

Nu har den första ADSL-tekniken (godkänd av Federal Aviation Administration, FAA) tagits i drift – på ett vindkraftsprojekt i Wyoming, USA.

Systemet är ett slags belysningssystem för flygplan baserat på en radar. Tekniken installerades på toppen av turbinerna av Laufer Wind.

Testerna gick vägen och systemet har varit i drift sedan november 2016.