2016: 605 megawatt installerades i Sverige

Under 2016 installerades totalt 605 megawatt vindkraft.

Det finns nu totalt 6 422 megawatt fördelat på 3 335 verk i Sverige. Det visar den preliminära statistik över vindkraftens utbyggnad som Energimyndigheten sammanställt.

Det län där det förra året installerades mest vindkraft är Gävleborgs län med 162 megawatt.

Statistiken visar dock att utbyggnadstakten avtagit.

– Siffrorna är ingen överraskning. Under de senaste åren har det byggts mer förnybar elproduktion, bland annat vindkraft, än vad elcertifikatmarknaden efterfrågat. Så en avmattning i utbyggnadstakten var väntad, säger Charlotte von Sydow på Energimyndigheten.