Skottland: 50 procent förnybart till 2030

För tillfället står fossila bränslen för 47 procent av Skottlands totala energianvändning, skriver The Guardian. Det mesta från plattformar utanför landets kust.

27 procent står lokal samt importerad gas för, vilket mestadels används för att värma upp hushåll.

Kritiker menar att landets energiplan är för odetaljerad och osäker. Industrianalytiker menar att det skulle vara delvis utmanande att nå energimålen på grund av en mer långsam utveckling av havsbaserad vindkraft än väntat, skriver The Guardian.