AGL Energy avyttrar park

AGL Energy är i processen att avyttra dess planerade vindkraftsprojekt på 200 megawatt i Silverton.

Köpare är Powering Australia Renewables Fund.

Köpeskillingen omfattar 322 miljoner kronor (36 miljoner dollar).