Danskt testcenter expanderar

I Danmark finns det planer på att lägga till ytterligare fem stycken testplatser, till de nuvarande tolv, i det vindkraftscenter som finns i Osterild och Hovsore.

Målet är att kunna testa större turbiner på plats och ny teknologi.

Två nya testplatser planeras i Osterild och tre i Hovsore.