GES färdigställer åtta projekt 2016

Global Energy Services (GES) har lyckats färdigställa totalt åtta vindkraftsparker under 2016, med en sammanlagd kapacitet på 563 megawatt.

Projekten ligger bland annat i Polen, Grekland, Chile och Mexiko.