Rumänien: 13 procent vindkraft

Mellan perioden 6 – 15 januari stod vindkraftsproduktionen för 13,8 av Rumäniens elproduktion, enligt Romanian Association for Wind Energy (RWEA).

Under perioden producerade Rumänien 2,15 terawattimmar elkraft. Vindkraften stod för 0,30 terawattimmar.