Seaplanner kammar hem avtal för Merkur

SeaPlanner, som förser marknaden med marina övervaknings- och driftslösningar, har vunnit ett avtal gällande vindkraftsparken Merkur Offshore utanför Tyskland.

Kontraktet tilldelades av projektets huvudleverantör GeoSea NV och omfattar tillhandahållande av integrerat spårningsprogram för personal och fartyg, åtkomstkontroll kring hårdvara och installation och konfiguration av den marina samordningscentralen baserad i Eemshaven i Nederländerna.

Merkur är belägen cirka 45 kilometer norr om öarna Borkum, Tyskland, i Nordsjön. Den kommer att bestå av 66 turbiner.