Rekord för offshore, men sjunkande investeringar i förnybart

2016 har varit ett rekordår för havsbaserad vindkraft, skriver North American Wind Power. Detta trots att investeringarna i förnybar energi minskade med 18 procent, till 2 567 miljarder kronor (287,5 miljarder dollar).

På stora marknader som Kina och Japan märktes klimatet också av, i Kina sjönk investeringarna med 26 procent, i Japan motsvarande 43 procent.

Men havsbaserad vindkraft pekar uppåt, med ökade investeringar på 40 procent, vilket resulterade i en total summa om 266 miljarder kronor (29,9 miljarder dollar).