Kina miljardinvesterar i förnybart

Kina har stora planer på hur de ska nå energimålet till 2020.

Totalt ska 3 233 miljarder kronor investeras (362 miljarder dollar) i förnybar energi inom fem år.

Vindkraftsmålet ligger på 210 gigawatt installerad kapacitet till 2020.

Totalt 907 miljarder kronor ska investeras i vindkraft.