Kina miljardinvesterar i förnybart

Kina har stora planer på hur de ska nå energimålet till 2020.

Totalt ska 3 233 miljarder kronor investeras (362 miljarder dollar) i förnybar energi över de kommande fem åren.

Vindkraftsmålet ligger på 210 gigawatt installerad kapacitet till 2020. Investeringen omfattar 907 miljarder kronor.