Park utanför Long Island i startgroparna

En havsbaserad vindkraftspark planeras att installeras utanför kusten vid Long Island på 90 megawatt.

Guvernör Andrew Cuomo i New York backar projektet.

Förslaget kommer från Deepwater Wind, vindkraftsparken South Fork planeras lokaliseras utanför Montauk.

Parken är en del av energimålet om att nå 2,4 gigawatt installerad havsbaserad vindkraftskapacitet till 2030.