Senvion vinner avtal från EDP Renovaveis

Senvion har vunnit en order från lokala EDP Renovaveis.

Avtalet avser totalt 216 megawatt och sträcker sig till 2019.

Turbinleveransen omfattar turbiner från tillverkarens plattform på 2-3 megawatt till ett projekt i Portugal.